POTPORA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA COVID-19 OD HZZ-a I OSLOBOĐENJE PLAĆANJA DOPRINOSA

U cilju očuvanja radnih mjesta Vlada RH je donijela neke od gospodarskih mjera kojima će pomoći hrvatskim poduzetnicima u ovim teškim vremenima. U nastavku su najbitnije informacije o istima.

POTPORA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA COVID-19  

Ciljana skupina poslodavaca:

 • Poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost prema Odlukama Stožera civilne zaštite ili
 • Poslodavci iz prihvatljivog sektora (djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, prijevoza i skladištenja, djelatnost zdravstvenog turizma, radno-intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije
 • Drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti na njihovo poslovanje (pad prihoda > 20%)

Bitno je napomenuti da potporu mogu koristiti i poslodavci koji koriste Potpore za samozapošljavanje

Iznos potpore:

 • 3.250,00 kn – za ožujak po radniku, odnosno razmjerni dio ako je radnik prijavljen na nepuno radno vrijeme
 • 4.000,00 kn – za travanj i svibanj po radniku, odnosno razmjerni dio ako je radnik prijavljen na nepuno radno vrijeme

U slučaju da je poslodavcu na žiro račun bio isplaćen veći iznos potpore od onog što je tražio, taj iznos nije potrebni vraćati na račun HZZ-a već će se taj iznos kompenzirati u sljedećim mjesecima isplate potpore.

Ciljana skupina radnika za potpore:

Poduzetnik može tražiti potporu za sve svoje zaposlenike, neovisno o tome da li rade na puno ili nepuno radno vrijeme, da li su građani RH, drugih članica EU ili trećih zemalja. Ne može tražiti potporu za umirovljenike i strane radnike trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za rad i boravak.

Razdoblje i trajanje mjere:

 • Od 01.03.2020. i dalje, najduže do 3 mjeseca

Zahtjev za potporu:

Rokovi predaje zahtjeva za potporu:

 • do 07.04.2020. za potpore za ožujak, travanj i svibanj
 • do 07.05.2020. za travanj i svibanj
 • do 07.06.2020.  za svibanj

U slučaju da poslodavac obavlja više djelatnosti mora predati odvojene zahtjeve prema razlogu opravdanosti (npr. jednu djelatnost ne može obavljati zbog Odluke stožera, dok kod druge ima pad poslovnih aktivnosti ili neki drugi opravdan razlog).

Obveza poslodavca:

 • U slučaju da je došlo do otkaza ugovora o radu, potrebno je obavijestiti HZZ u roku od 8 dana (ako dođe do opravdanog otkazivanja ugovora o radu, poslodavac ima pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza)
 • Dostaviti dokaz o isplati plaće za prethodni mjesec do 5. u tekućem mjesecu npr. (izvod banke)

Dokaze poslodavac dostavlja putem aplikacije na web stranici www.mjere.hr.

OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA DOPRINOSA

Oslobođenje od plaćanja doprinosa se odnosi na doprinose na iznos isplaćene sufinancirane neto plaće po osnovi potpore HZZ-a.

Pod doprinosima se podrazumijeva:

 • Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti – MO I. stup
 • Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje
 • Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – MO II. Stup HZZ će uplatiti u središnji registar osiguranika i to  za ožujak 203,12 kn, a za travanj i svibanj 250,00 kn
Iva Grković

Iva Grković

Autor

Prijavi se za naš newsletter!

Primaj naše novosti direktno u svoj inbox.

Prijavi se na naš newsletter!