ODGODA PLAĆANJA DOSPJELE OBVEZE PDV-A U VRIJEME „POSEBNIH OKOLNOSTI“ (COVID-19)

Dana 9. travnja 2020. godine stupile su na snagu zakonske izmjene u PDV-u, a koje se odnose na period trajanja posebnih okolnosti epidemije virusa COVID-19. Promjene se odnose na izmjene  Općeg poreznog zakona i Pravilnika o provedbi općeg poreznog zakona (dalje: Pravilnik).

Pravilnik propisuje nekoliko bitnih činjenica vezanih za PDV, a to su:

  1. Način utvrđivanja dospjele obveze PDV-a, te odgodu plaćanja PDV-a za porezne obveznike kojima je omogućeno utvrđivanje obveze PDV-a prema naplaćenim naknadama. Neki od glavnih uvjeta da bi porezni obveznik primjenio utvrđivanje PDV-a prema naplaćenim naknadama u posebnim okolnostima je da obveznik utvrđuje PDV prema izdanim računimai da na dan podnošenja zahtjeva nema dospjeli nenaplaćeni porezni dug 200 kn i više.
  • Primjena obračunskog načela iskazivanja obveze PDV-a kod uvoza dobara iz trećih zemalja. Ovo načelo se primjenjuje za uvoz koji je obavljen u periodu od 09.04. do 20.06.2020. godine. To znači da porezni obveznici ne moraju stvarno uplatiti PDV po uvozu na račun Državnog proračuna kao do sada, već samo iskazuju u PDV obrascu obvezu i pretporez pri uvozu.
  • Oslobođenje od plaćanja PDV-a kod donacija za isporuke dobara i usluga potrebnih za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19
  • Oslobođenje od plaćanja carine i PDV-a na uvoz dobara potrebnih za borbu protiv pandemije bolesti COVID-19 koje proizlazi iz Odluke Komisije EU 2020/491, a koje vrijedi za uvoz dobara u razdoblju od 30.01. do 31.07.2020. godine(državne organizacije, državna i javna tijela, i sl.)

Prema Pravilniku dospjela obveza PDV-a smatra se obveza koja dospijeva u periodu od 20.03. do 20.06.2020. godine za sada (postoji mogućnost produljenja roka odgode na još tri mjeseca ako posebne okolnosti potraju duže).Iz navedenog proizlazi da se to odnosi na slijedeće obrasce PDV-a i slijedeća razdoblja oporezivanja:

PDV obrazac / razdoblje oporezivanjaRok predaje obrasca PDVDospijeće plaćanja PDV-aOdgoda plaćanja PDV-a
01-03/2020 (kvartalni obveznik)20.04.2020.30.04.2020.31.07.2020.
03/202020.04.2020.30.04.2020.31.07.2020.
04/202020.05.2020.31.05.2020.31.08.2020.

Kako bi se odgodilo plaćanje utvrđene obveze PDV-a koja proizlazi iz izdanih računa porezni obveznik treba prvo dokazati iznos dospjele obveze PDV-a. Dospjelu obvezu PDV-a dokazuje temeljem izdanih računa koji su naplaćeni i ulaznih računa koji nisu plaćeni (tzv. kriterij naplaćenih naknada).

To nadalje znači da se odgađa samo dospjela obveza PDV-a koja proizlazi iz razlike utvrđene prema uobičajenom kriteriju izdanih računa i onih koji su u tom razdoblju naplaćeni/plaćeni. Na obrascu PDV-a porezni obveznik će i dalje iskazati obvezu prema redovnom obračunu (tzv. izdanih računa), ali i iznos obveze PDV-a koju će odgoditi za plaćanje na rok od tri mjeseca.

U nastavku je primjer koji pojašnjava ovakvo mjesečno utvrđivanje odgođene obveze PDV-a:

PDV PO IZLAZNIM/ULAZNIM RAČUNIMA (izdani računi, redovan obračun)NAPLAĆENI IZNOS PDV-a PO IZLAZNIM/ULAZNIM RAČUNIMA
Izlazni računi                                          1.000 knIzlazni računi                                            700 kn
Ulazni računi                                             500 knUlazni računi                                             400 kn
Obveza PDV-a za platiti da nema odgode plaćanja                            500 knObveza PDV-a za platiti do 30.XX.20.                                      300 kn
 Odgođena obveza PDV-a za platiti nakon 3 mjeseca (500 kn – 300 kn)                             200 kn

Važno je napomenuti da se obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama naravno ne primjenjuje na isporuke dobara unutar EU, stjecanje dobara unutar EU, usluge iz članka 17. st. 1 Zakona o PDV-u, građevinske usluge i sl.

Iva Grković

Iva Grković

Autor

Prijavi se za naš newsletter!

Primaj naše novosti direktno u svoj inbox.

Prijavi se na naš newsletter!