DOKAZI O ISPORUCI ROBE U EU – bitne promjene od 01.01.2020. godine

Od  01.01.2020. godine stupila je na snagu Uredba vijeća EU br. 2018/1912 o izmjeni provedbene uredbe EU br. 282/2011 kojom se daju detaljnije upute vezane za dokazivanje isporuke robe unutar EU. Ova Uredba propisuje dokaze koje je potrebno imati kako bi porezni obveznik mogao primijeniti oslobođenje od PDV-a na isporuku robe unutar EU.

I.

Dokumenti koji se odnose na otpremu ili prijevoz robe Ostali dokumenti
kol. 1 kol. 2
1. Potpisani CMR teretni list 1. Polica osiguranja povezana s otpremom/prijevozom robe
2. Teretnica2. Bankovni dokumenti kojima se potvrđuju plaćanje otpreme/prijevoza robe
3. Račun prijevoznika dobara3. Službeni dokumenti koje je izdalo tijelo javne ovlasti (npr. javni bilježnik) kojima se potvrđuje dolazak robe u državu članicu odredišta
4. Račun za zračni prijevoz4. Potvrda koju je u državi članici odredišta izdao posjednik skladišta kojom se potvrđuje skladištenje dobara u toj državi članici (npr. skladišna primka)

1. PRODAVATELJ (ISPORUČITELJ) ORGANIZIRA ISPORUKU iz tuzemstva u drugu državu EU (bilo vlastita isporuka, bilo treća osoba organizira isporuku za račun prodavatelja)

Prodavatelj treba imati 2 neproturječna dokaza  koja su izdale dvije različite strane, a koje su međusobno neovisne, te neovisne i o prodavatelju i o stjecatelju.

 • 2 dokaza iz kol. 1 tablice   ili
 • 1 dokaz iz kol. 1 i 1 dokaz iz kol. 2 tablice

2. KUPAC (STJECATELJ) ORGANIZIRA ISPORUKU iz tuzemstva u drugu državu EU (bilo vlastita isporuka, bilo treća osoba organizira isporuku za račun kupca)

 • pisana izjava kupca (stjecatelja) koju kupac mora dostaviti prodavatelju do 10-tog u mjesecu za prošli mjesec  i

U pisanoj izjavi trebaju biti navedeni slijedeći podaci:

 1. datum izdavanja
 2. ime i adresa stjecatelja
 3. količina i vrsta robe
 4. datum i mjesto dolaska robe
 5. u slučaju isporuke prijevoznih sredstava identifikacijski broj prijevoznog sredstva
 6. identifikaciju pojedinca koji preuzima robu za račun kupca (stjecatelja)

Pisana izjava kupca (stjecatelja) nema propisani oblik i može biti u elektroničkom ili papirnom obliku. Napominje se da pečat nije propisan kao element koji treba sadržavati pisana izjava stjecatelja.  U Prilogu šaljemo ogledni primjerak Izjave.

Kupac treba imati  i 2 neproturječna dokaza  koja su izdale dvije različite strane, a koje su međusobno neovisne, te neovisne i o prodavatelju i o stjecatelju.

 • 2 dokaza iz kol. 1 tablice   ili
 • 1 dokaz iz kol. 1 i 1 dokaz iz kol. 2 tablice

Ako kupac (stjecatelj) pisanu izjavu ne dostavi prodavatelju (isporučitelju) do 10-tog u mjesecu koji slijedi nakon isporuke, već nakon tog roka, prodavatelj može primijeniti pretpostavku da su dobra otpremljena ili prevezena u drugu državu članicu, samo ako su ispunjeni ostali uvjeti, odnosno da posjeduje 2 neproturječna dokaza. 

Kada prodavatelj (isporučitelj) otpremu ili prijevoz u drugu državu članici  obavi vlastitim prijevoznim sredstvom, a obavljeni prijevoz nije moguće dokazati neproturječnim dokazima iz Uredbe,  isporučitelj kao dokaz treba posjedovati račun i druge raspoložive dokumentima kao što su dokaz o plaćanju, narudžbenica, otpremnica, i slično.

Ako kupac (stjecatelj) otpremu ili prijevoz dobara u drugu državu članicu obavi vlastitim prijevoznim sredstvom, isporučitelj kao dokaz treba posjedovati račun i druge raspoložive dokumente kao što su primjerice dokaz o plaćanju, narudžbenica, otpremnica, i slično te pisanu izjavu stjecatelja.

II. DOKAZ IZ VIES BAZE

Kako bi se primjenilo oslobođenje za isporuku dobara unutar EU prema Članku 41. st. 1 , toč. a) Zakona o PDV-u poduzetnik u trenutku ispostavljanja izlaznog računa prema kupcu obvezan je prikupiti dokaz iz VIES baze  o PDV ID broju kupca kome se roba isporučuje. Ovaj dokaz poduzetnik pohranjuje uz izlazni račun.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=hr

ZAKLJUČAK:Ovakvim postupanjem želi se postići određena podjela odgovornosti i na kupca i na prodavatelja tj. činjenica da i jedan i drugi trebaju zadovoljiti propisane uvjete i predočiti dokaze o otpremi, kako bi isporuka robe bila osolobođena PDV-a.

Picture of Iva Grković

Iva Grković

Autor

Prijavi se za naš newsletter!

Primaj naše novosti direktno u svoj inbox.

Prijavi se na naš newsletter!